At gå til psykolog

Forskellige mennesker har forskellige grunde til at gå i terapi. Når man vælger at gøre det, er det ikke for sjov. Det er fordi man oplever, at smerten ved den tilstand, man befinder sig i, er blevet større end frygten for forandring. Denne opdagelse kan udløses af en krise eller et brud i hverdagen, som vækker længslen efter at kunne være mere levende, mere hel, mere i kontakt og dermed mindre angst og alene.
En terapeut kan hjælpe dig til bedre kontakt med dig selv. Terapeutens nærvær, viden og teknikker betyder, at du kan dele dine tanker og følelser med en, der ikke fordømmer dig, og som kan hjælpe dig med at forstå dine reaktioner. Indsigt kan gøre det nemmere at rumme og bearbejde de følelser, der kommer på tværs og hindrer dig i at gøre det, du ønsker.